Gemeenteraad 16 september 2019. Meerderheid voert punten van oppositie uit

19-09-2019

Inrichting park achter het Cultuurhuis in Meise.
 
In de gemeenteraad van februari stelde CD&V, bij monde van fractieleider Sonja Becq, voor om de verloedering van het pleintje achter het cultuurhuis (vroegere gemeentehuis) tegen te gaan. De tuin werd afgesloten wegens vandalisme, maar een opkuis en misschien herinrichting moet die tuin toegankelijker maken. Tegelijk moet ook gekeken worden of via die tuin, een veilige fietsweg naar Meise centrum mogelijk zou zijn.
In februari stemde de meerderheid het CD&V voorstel om tegen april concrete aanpak te formuleren nog weg. Vandaag liet het college weten dat het terrein effectief heringericht zal worden en dat een project samen met onroerend erfgoed wordt opgestart.  Een fietspad komt er niet maar er leven voorstellen voor een circulatieplan zodat ook fietsers vanuit de tuinwijk veilig naar het centrum zouden kunnen rijden.
 
Invoering van Zorgparking met zorgsticker
 
In mei deed CD&V het voorstel van de Zorgsticker en vroeg een reglement om Zorgparking mogelijk te maken. Het is immers niet altijd vanzelfsprekend om voor korte tijd en dichtbij huis, parking te vinden in één van onze dorpscentra. Ook niet voor artsen, verpleegkundigen of verzorgenden die aan huis moeten zijn voor hun patiënten. Daarom formuleert CD&V een voorstel voor zorgparking als volgt:

Iemand stelt de inrit van zijn woning of parkeerplaats ter beschikking en duidt dit aan met een zorgsticker.
De zorgverlener heeft een zorgkaart in zijn wagen. Zo kan hij verwittigd worden ingeval de oprit dringend vrijgemaakt moet worden.
De gemeente zorgt voor registratie, de zorgsticker en de zorgkaart.


Vandaag laat het college  in de gemeenteraad weten dat in oktober een reglement zal worden voorgelegd om dit mogelijk te maken. Een sticker zal nog worden uitgewerkt.
Volgens het college waren te zorgverleners enthousiast. Wij ook !
 
 
Inrichting carpool-parking Meise
 
Op de carpool-parking van Meise staan quasi permanent vrachtwagens geparkeerd die de parkeerplaats van gewone auto’s innemen. Gevolg is dat ouders, die hun kinderen te voet naar de basisschool Sinte Maarten willen brengen, hun auto daar ook niet kwijt kunnen. Ook tijdens de zaterdagmarkt is er vaak onvoldoende plaats voor personenwagens.
Vrachtwagens zouden dus ruimte moeten laten voor gewone personenwagens.  

CD&V stelde hierover vragen op de gemeenteraad van september en dringt aan op initiatieven van het gemeentebestuur.
Het college liet weten dat het er bij het Gewest op aandringt dat de inrichting van de parking zo gebeurt dat personenwagens voldoende ruimte krijgen, en er een beperkte parking voor vrachtwagens wordt voorbehouden.
Er werd dienaangaande een gemeenteraadsbeslissing genomen, op initatief van CD&V, om de bevoegde schepen te steunen in haar vraag aan het Vlaams gewest.
Benieuwd wat er uit het overleg van 17 september uit de bus zal komen.
 
 
Financiële transparantie voor wie materiaal van de gemeente uitleent!
 
Het college verdaagt de beslissing waarin ze “financiële transparantie” eist van verenigingen.
In het raam van het “uitleenreglement” bepaalde het college dat ze kunnen vragen dat verenigingen die materiaal van de gemeente willen uitlenen via een verklaring op eer “financiële transparantie” moeten geven over hun werking.
CD&V vroeg om uitleg: Het kan toch niet dat sommige verenigingen – op willekeurige vraag van de gemeente - hun boekhouding moeten voorleggen als ze vb. een podium willen ontlenen, of een muziekinstallatie. Naar verluidt was dit niet de bedoeling!
Het schepencollege trok dan ook het reglement in, en zal zorgen voor herwerking ervan. Bedoeling is dat verenigingen die een goed doel willen belonen, aantonen dat ze dat ook effectief doen.
 
Pittig detail: In 2016 protesteerde Groen tegen het feit dat personeelsleden ook een keer per jaar gratis kunnen ontlenen.  Vandaag keuren ze dit zonder morren, mee goed

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.