De veiligheidsraad besliste om vanaf 15/18 mei de scholen te laten openen en op openbare plaatsen wordt aangeraden een mondmaksker te dragen . Tijd voor de gemeente om uit haar sloffen te schieten. Daarom maakte CD&V aan het schepencollege een aantal voorstellen over. 

 
Wat vraagt CD&V:  

Alle scholen ondersteunen met organisatie van gemeentelijke noodopvang voor alle kinderen. 

Scholen moeten zich kunnen bezighouden met onderwijs, niet met de noodopvang van de kinderen die geen les hebben. Vandaag reeds vrezen scholen dat ze onvoldoende plaats en onvoldoende leerkrachten hebben om in gesplitste klassen les te geven aan de klassen die de veiligheidsraad voorstelt. Wanneer bovendien prioriteit gegeven moet worden aan de noodopvang, komt er van “echt” lesgeven misschien niets meer in huis. Daarom doet CD&V een oproep naar de gemeente om én met de gemeentelijke, maar ook met de vrije scholen in overleg te gaan om naar oplossingen te zoeken en de nood-opvang van de kinderen op zich te nemen in de vrijstaande gebouwen. Naast de Spin, waar normaal de vakantie-opvang plaatsvindt zijn er nog de Sporthal in Meise en de Sportschuur en de Turnloods in Wolvertem die leegstaan. Daarnaast zijn er nog diverse voetbalterreinen.    

Stimuleer het zelf maken van mondmaskers via de verenigingen 

Wanneer verenigingen en makers van mondmaskers vergoed worden kan dit een mooie stimulans zijn om zélf mondmaskers te maken. Heel wat verenigingen kunnen vandaag hun kas niet spijzen door de coronamaatrdegelen. Door hen de kans te geven mondmaskers te maken kunnen ze nog een centje verdienen. Inwoners kunnen zelf ook mondmaskers maken en de maskers of hun opbrengst doneren aan verenigingen. En een hoger aantal kan leiden tot een verhoogde vergoeding. Stel een vergoeding van 1,5 euro/masker met een minimum van 15 en per 100 maskers een vergoeding van +10% per maskers. Als dat geen stimulans is voor onze verenigingen om aan het werk te gaan ! 

Beveiligen van het eigen personeel dat in contact komt met inwoners. 

Diverse diensten komen rechtstreeks in contact met inwoners. Dat geldt zeker ook voor (de sociale dienst van) het OCMW. Het is belangrijk dat niet enkel de personeelsleden, maar zeker ook de cliënten een mondmasker dragen bij vragen tot dienstverlening. Daarom vragen wij dat - zeker voor OMCW-cliënten- een mondmasker ter beschikking wordt gesteld op het moment van afspraak. Ons personeel moet altijd op een veilige manier kunnen werken.  

Vorige gemeenteraad had CD&V reeds een maatregelenpakket ter discussie voorgelegd. Vandaag vullen wij dit aan, rekening houdend met de beslissingen van de veiligheidsraad; 
Wij steunen het applaus voor onze hulpverleners in de zorg en voor alle personeel dat ervoor zorgt dat onze gemeente en het OCMW  ‘blijft draaien”. Wij steunen acties als “ Meise helpt” of de vrijstelling van belasting/huurgeld voor activiteiten die niet doorgaan. Maar er is meer dan dat nodig. Het is tijd voor het gemeentebestuur om in actie te komen. 
 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.